De kwaliteitsborger

Misschien heeft u de term ‘kwaliteitsborger’ vrij recent horen vallen, of u bent specifiek op zoek naar een kwaliteitsborger.

Wat is een kwaliteitsborger? Waar komt deze term vandaan? Wat is de achterliggende gedachte? Wat betekent dit voor mijn bouwplan? Is een architect alleen niet voldoende?

Momenteel wordt er door de landelijke overheid ingezet op private kwaliteitborging. Uw bouwplan werd voorheen, als het gaat om de technische aspecten, beoordeeld door de gemeente, nu mag dit gebeuren door een marktpartij, een kwaliteitsborger.

Op dit moment wordt er door de landelijke overheid en alle betrokken partners hard gewerkt om deze nieuwe methodiek vorm te geven. Heeft u hierover vragen, neem gerust contact met me op, ik zal u bijpraten over de laatste ontwikkelingen.